Kunnskap og erfaring

Det er forskjell på kunnskap og erfaring.
Qwerty kjenner begge deler.

Med over tretti års erfaring innen IT-faget og kunnskaper som holder,
er Qwerty en medspiller du bør vurdere.

En verden i endring

Det er stadig nye teknologier som er viktige.

Nyskjerrighet er en viktig egenskap i en verden som stadig endres.
Qwerty utforsker stadig nye muligheter.