Om Qwerty

Qwerty har vært i databransjen siden 1986 (i omtrent 36 år).

Hoveddelen av Qwertys oppdrag er utvikling og tilpassing av dataprogrammer,
men også opplæring og veiledning er viktige områder.

Tidligere har Qwerty vært engasjert for å utvikle en ny og forbedret versjon av Visitor.

Qwerty har lang erfaring med Microsoft produkter,
og er kvalifisert og sertifisert (MCP) på Microsoft Visual Basic.